B.J.V.M. College

"Work is Worship"


Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Students Login Here

Students Login Form

  • Contact Us


  Address      : Bhikhabhai Jivabhai Vanijya Mahavidyalaya (BJVM)
                      Opp. Shastri Madan, Nana Bazar, Vallabh Vidyanagar -388120
                      Dist: Anand, Stat: Gujarat, INDIA
  Phone No.   : 02692-230145, 230900
  E-Mail          : bjvm_vvnagar@yahoo.com
  Website       : www.bjvm.ac.in

  View Larger Map